Geen Vro(uwe)lijk Kerstconcert

Er is op dit moment nog teveel ruis om onbekommerd te kunnen repeteren met projectkoor frank en vrij. Een kerstconcert zit er dus ook dit jaar nog niet in. Helaas, hopelijk volgend jaar beter!