Lenteconcert

​​Het Christelijk Zangkoor Nijverdal gaf op 12 mei een lenteconcert. We hebben een gevarieerd repertoire ten gehore gebracht, met als prachtig afsluiting het bekende lied You raise me up. Het concert werd gepresenteerd door Henny Greevink.
Muzikale medewerking werd verleend door: violiste Chloë Elsenaar, tenor Erik Slik, saxofonist Klaasjan Pullen en pianist Gezinus Veldman. Fantastisch om met zulke begaafde muzikanten muziek te mogen maken!

Onderweg – van Passie naar Pasen

Op Stille Zaterdag wordt er door het Christelijk Mannenkoor Hollandscheveld al een aantal jaren een bijzonder uur verzorgd dat in het teken staat van de overgang van de lijdenstijd naar pasen. Het uur wordt gevuld met samenzang, instrumentale muziek, declamatie, koorzang en stilte.
Het mannenkoor zong onder andere het indrukwekkende Benedictus van componist Karl Jenkins. De euphoniumpartij werd hierbij verzorgd door Jorijn van Heese. De koorbegeleiding was in handen van Henry Huisjes en Joost Klein.